กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ (E2/2560)