กำหนดวัน เวลา สภานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสะพานสลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 แห่ง (E 3/2560)