กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ-วัดแตน ตำบลชุมแสงสงคราม เชื่อมต่อ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก