กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวง อบจ.พล. 3044 บ้านวังน้ำใส - บ้านใหม่ อ.วังทอง - อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2560