กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล.3012 บ้านพันเสา-บ้านหนองประดู่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (E 30/2560)