กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (E 27/2560)