กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายทางหลวง อบจ.พล. 5002 บ้านวังทอง - ห้วยหยวก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (E 44/2560)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560