ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน (รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน (รร.ศรีอิรทราทิตย์พิทยาคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 9/2565
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 23 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.-บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 1 กรกฎาคม 2565
  • ราคากลาง: 5,000,000.-บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565