ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 9 บ้านคลองดู่ จากสี่แยกคลองดู่ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ บ้านหนองตะเคียน ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 9 บ้านคลองดู่ จากสี่แยกคลองดู่ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ บ้านหนองตะเคียน ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 50/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 16 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 26 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 3,452,456.31 บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563