ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านวังดาน - บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 บ้านวังดาน ต.บางระกำ อ.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านวังดาน - บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 บ้านวังดาน ต.บางระกำ อ.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 53/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 18 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 26 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,517,576.81 บาท