ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบึงคัด บริเวณสะพานท่านเจ้าคุณบ้านบึงคัด ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบึงคัด บริเวณสะพานท่านเจ้าคุณบ้านบึงคัด ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 70/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 10 เมษายน 2563 - 17 เมษายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 20 เมษายน 2563
  • ราคากลาง: 4,010,928.31 บาท