ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง