ยกเลิกการดำเนินโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7 ต.ตลุกเทียม สายจากโรงเรียนบ้านหนองสะแกประชานุกูล ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ สะพานเกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)