ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำเภอเมืองพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง