ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อบจ.พิษณุโลก จำนวน 2 หลัง ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง