ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง