ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการ อบจ.พิษณุโลกรวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง