ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง