ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถเกรดเดอร์ ทะเบียน พล ต 6668 รหัส 015-36-0003 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง