ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายร้องหวายฝาด หมู่ที่ 8 ต.บ้านป่า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.ดอนทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)