ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยกกเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดง เชื่อมต่อ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง