ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายซอยมะเดื่อ หมู่ที่ 9 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง