ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรา คสล. สายบ้านท่าโก - วังอิทก หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)