ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 1-0013 สาย อบจ.พล. 3011 บ้านปลายนา - บ้านหนองประดู่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)