ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหินน้ำเต้า ตำบลป่าแดง เชื่อมต่อ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง