ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 14 บ้านไร่กลาง - หมู่ที่ 1 บ้านไร่ หมู่ที่ 14 บ้านไร่กลาง ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ บ้านหล่ายโพธิ์ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์