ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ประชาชน ช่วยกันดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง