ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. จากหมู่ 4 บ้านตาลสุวรรณ ต.ดอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ 8 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)