ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สายทางเข้าศูนย์ราชการ ตำบลท่าทอง เชื่อมต่อ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)