ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง