ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน ปลูกจิตสำนึก รักท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง