ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กจ 5884 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง