อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2563

วันอังคาร, 08 กันยายน 2563
อ่าน 84 ครั้ง
วันที่ 5 กันยายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2563 กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี ณ วัดอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และวันที่ 6 กันยายน 2563 เป็นเจ้าภาพทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2563 กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และเป็นเจ้าภาพทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดร กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ ณ วัดเจดีย์ยอดทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกครั้งนี้จำนวนมาก