อบจ.พิษณุโลก ซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนใน ต.วังพิกุล อ.วังทอง

วันพุธ, 22 มิถุนายน 2565
อ่าน 15 ครั้ง
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางที่ชำรุดบริเวณถนนข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านคลองเมือง เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 9 บ้านดงไผ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง ร่วมกับ นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เนื่องจากพบว่าถนนลาดยางสายดังกล่าวเกิดทรุดตัวเป็นหลุมเป็นบ่อส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการขุดรื้อผิวจราจรลาดยาง บดอัดแน่น พร้อมทำผิวลาดยาง ความยาว 200 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรระว่างหมู่บ้านได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น.