อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส”

วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565
อ่าน 12 ครั้ง
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจสวมชุดจิตอาสาและเสื้อสีเหลืองช่วยกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และเก็บกวาดขยะมูลฝอยโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม.