อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยขุดลอกผักตบชวาแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ ต.งิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก

วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2565
อ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชิตพล มั่นปาน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองหนองจอกถึงคลองในหลวง และบริเวณคลองพิง พื้นที่หมู่ 4 บ้านงิ้วงาม เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 7 บ้านบึงขุนนนท์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยการประสานของ นายถิรวัฒน์ เกียรติดำรงค์กุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม เนื่องจากพบว่าตำบลงิ้วงาม เป็นพื้นที่ราบลุ่มและรองรับปริมาณน้ำทำให้เกิดพื้นที่ประสบภัยพิบัติขึ้น และขณะนี้เกิดฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายวันส่งผลให้เกิดน้ำไหลลงสู่พื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่หมู่ 4 บ้านงิ้วงาม เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 7 บ้านบึงขุนนนท์ ตำบลงิ้วงาม ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณคลองหนองจอกถึงคลองในหลวง ความกว้าง 15 เมตร ความยาว 2,000 เมตร และบริเวณคลองพิง ความกว้าง 18 เมตร ความยาว 1,000 เมตร มีผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวนมากจนไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก หากดำเนินการขุดลอกผักตบชวาครั้งนี้แล้วเสร็จจะสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนนับร้อยไร่ รวมถึงที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ตำบลงิ้วงามอีกด้วย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2565