อบจ.พิษณุโลก ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกสู้ภัยโควิด-19

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563
อ่าน 83 ครั้ง

วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท พร้อมเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือจำนวน 1,100 ขวด ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบิวตี้ คอสเมต จำกัด มอบให้กับ นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 50,000 บาท ,โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 20,000 บาท และโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 8 อำเภอ แห่งละ 10,000 บาท ประกอบด้วย โรงพยาบาลพรหมพิราม, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย,โรงพยาบาลวัดโบสถ์, โรงพยาบาลวังทอง,โรงพยาบาลบางกระทุ่ม, โรงพยาบาลบางระกำ ,โรงพยาบาลชาติตระการ และโรงพยาบาลเนินมะปราง และในวันเดียวกันนี้ทางบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด ได้นำน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 500 แพ็ค มามอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลกด้วย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 08 เมษายน 2563