อบจ.พิษณุโลก จับมือศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561
อ่าน 68 ครั้ง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมการฝึกร่วมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561) จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก โดยมี นายทัศนัย สุสานนท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทราบบทบาทหน้าที่และภารกิจของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน จากผู้อำนวยการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://www.ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/4966-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A0-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-9-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2561.html#sigProGalleriaa80567e08e