สั่งพิมพ์หน้านี้

อบจ.พิษณุโลก ช่วยเหลือผู้พิการ 3 ราย ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน”

วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561
อ่าน 141 ครั้ง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการไปมอบให้แก่ผู้พิการ 3 ราย ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย นางสมจิตร์ ดีหลี อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 192/52 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้แขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้างไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มาเป็นเวลากว่า 2 ปี และรายที่สอง นางฉลวย ทรัพย์เพิ่มผลดี อายุ 79 ปี ปัจจุบันเช่าบ้านอยู่ภายในการเคหะฯ ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก บ้านเลขที่ 14/46 ถนนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์ชนขาข้างขวาหักเมื่อ 3 ปีก่อน ทำให้เดินลำบากและมักมีอาการปวดบริเวณขาข้างขวาอยู่เสมอ ส่วนอีกราย นายบำเพ็ญ วรรณรัตน์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 613/4 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้เป็นอัมพฤกษ์ร่างกายซีกซ้ายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีผู้แลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” ที่ต้องการให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้พิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป และในโอกาสนี้มี นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมคณะร่วมมอบรถเข็นให้ผู้พิการในครั้งนี้ด้วย.

อัลบั้มรูป