อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด

วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
อ่าน 136 ครั้ง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยก่อนการประชุมมีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 31 ราย และผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 19 ราย จากนั้นมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งให้แต่ละส่วนราชการในสังกัดสรุปผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ.