อบจ.พิษณุโลก ร่วมบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวง ภายในพิธีมีบัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวยตามพิธีพราหมณ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวคำขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลของจังหวัดต่อไป สำหรับกิจกรรมภายในงานมีพิธีเปิดงานในวันที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 มีการประกวดไก่ชนนเรศวร การประกวดนางสาวพิษณุโลก ครั้งที่ 1, วันที่ 13 มกราคม ประกวดไก่ตั้งไก่ต่อ การประกวดเดินแบบผ้าไทยตระการตาผ้าไทยสไตล์เมืองสองแคว, วันที่ 16 มกราคม 2562 และวันที่ 18 มกราคม 2562 มีการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ท้องถิ่น, วันที่ 17 มกราคม 2562 มีการจับรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีโชค (ธกส.) และวันที่ 19 มกราคม 2562 มีกิจกรรมตลาดเสน่ห์วิถีสองแคว และมีการออกรางวัลสลากกาชาดระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 และมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทั่วไปและมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกด้วย นอกจากนี้มีการแสดง แสง สี เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 จำนวน 3 คืน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบเงินอุดหนุนจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดแสดงละครเทิดพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชิม ชม ช๊อปในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมชมการแสดง แสง สี เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยเปิดให้ชมฟรี.

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://www.ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/6140-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562.html#sigProGalleria0950c7005d