อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน

วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 88 ครั้ง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอ.ส.ญ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมปล่อยกำลังพลจิตอาสาฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลจิตอาสา ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจจิตอาสาประชาชนจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน ซึ่งประกอบด้วย จิตอาสาจากอำเภอวังทอง อำเภอบางระกำ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก รวมทั้งกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ต่างพร้อมใจช่วยกันเก็บกวาดขยะใบไม้แห้ง สิ่งปฏิกูล ตัดหญ้าให้เป็นระเบียบสวยงาม ทาสีขอบถนนและเครื่องหมายจราจรและทำความสะอาดถนนบริเวณพระราชวังจันทน์ ถนนหน้าพระราชวังจันทน์และสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเป็น 6 โซน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกรับผิดชอบบริเวณโซน A บริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จากนั้นเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ พร้อมประชุมชี้แจงมอบแนวทางและนโยบายการปฏิบัติงานของจิตอาสาตามโครงการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปตามแผนและแนวทางที่กำหนด.