อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอพรหมพิราม ประจำปี 2562

วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 111 ครั้ง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอพรหมพิราม ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายประดับ กลิ่นขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มต่างๆ ผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านใช้กิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี รู้จักกันในหมู่บ้านและทำงานเป็นหมู่บ้าน ตลอดจนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข สนุกสนาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทำให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมั่นคงและมีความสุขต่อไป โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลพรหมพิรามและชมรมผู้สูงอายุในอำเภอพรหมพิราม ซึ่งมีผู้สูงอายุจาก 19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,200 คน และมีจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน.