อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2562

วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 86 ครั้ง
วันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2562 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 วัน 7 คืน โดยมี พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 และเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำหรับงานสมโภชพระพุทธชินราช จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีนี้ถือเป็นปีที่ 85 ที่ทางวัดและจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดงานโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2477 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชาชนได้บำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ พร้อมเผยแพร่ศีลธรรมและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนเพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติและนำรายได้ไว้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่อไป สำหรับพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของชาติ และมีปฏิมางดงามเป็นยอดแห่งพุทธศิลป์และทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังเป็นพระพุทธรูปปฏิมาองค์เดียวที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาโดยตลอด โดยมีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัย และยังเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนยาวมานานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 662 ปี ภายในงานสมโภชครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการทหาร ตำรวจและพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกร่วมงานจำนวนมาก.