อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ) คลองคูณ อ.เมืองพิษณุโลก

วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 115 ครั้ง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจิตอาสา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำคลองคูณ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 และประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมโครงการต่างพร้อมใจช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองคูณเพื่อให้เกิดความสวยงามและใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองคูณได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตรต่อไป.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562