อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ของชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต

วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562
อ่าน 75 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ของชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในพิธีมี นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ และนายจเร ภู่ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการ “จัดบริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคม ประจำปี 2562” จำนวน 34 คน ซึ่งได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้บริจาคเงินเข้าชมรมผู้สูงอายุศรีสุคตและบริจาคอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการดังกล่าวสัปดาห์ละ 2 วัน (วันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การอาชีพและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถเพื่อให้สังคมยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุ.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://www.ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/7737-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-12-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2562-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%95.html#sigProGalleria48d5a4df95