อบจ.พิษณุโลก ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์พร้อมเปิดใช้งานเส้นแรกที่ อ.วัดโบสถ์ สนองนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562
อ่าน 89 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเอกสิทธิ์ เมืองเปรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง และคณะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพาราซอยล์ซีเมนต์ สายหมู่ที่ 1 บ้านคันโช้ง เชื่อมต่อกับบ้านหนองลวก - หมู่ที่ 2 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ ถึงหมู่ที่ 8 บ้านท่าขอนเบน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ช่วงที่ 1) ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 2,888,885 บาท มีความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดพิษณุโลกโดยนำน้ำยางพาราที่รับซื้อจากเกษตรกรมาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนดังกล่าว (โดยวิธีปรับปรุงโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาดัดแปรและยางพาราสด) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราและรักษาเสถียรภาพของราคายางพาราภายในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราและเพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบล ได้ใช้สัญจรสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นได้เห็นว่าถนนเส้นดังกล่าวที่ดำเนินการก่อสร้างนั้นใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนที่นำมาใช้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งนับเป็นถนนพาราซอยล์ซีเมนต์เส้นแรกของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งฝากให้ประชาชนช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาถนนดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้งานได้นานๆ ต่อไป.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://www.ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/7775-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%AD-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2.html#sigProGalleria488fb0e30c