อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดอำเภอบางระกำ ประจำปี 2562 “บางระกำเกมส์"

วันอังคาร, 08 ตุลาคม 2562
อ่าน 118 ครั้ง
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ และนายปกรณ์ หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดอำเภอบางระกำ ประจำปี 2562 “บางระกำเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเล่นกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาและการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นอนาคตที่ดีของชาติ รู้จักมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันต่อระดับจังหวัดต่อไป ภายในพิธีเปิดมี นายสุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโสอำเภอบางระกำ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและคณะครูสถานศึกษาในอำเภอบางระกำ สำหรับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนในอำเภอบางระกำ 4 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนที่ 7 มีโรงเรียนในตำบลบางระกำและตำบลท่านางงาม กลุ่มโรงเรียนที่ 8 มีโรงเรียนในตำบลปลักแรด, ตำบลพันเสา, ตำบลวังอิทก, ตำบลบ่อทอง กลุ่มโรงเรียนที่ 9 มีโรงเรียนในตำบลคุยม่วง, ตำบลชุมแสงสงคราม,ตำบลนิคมพัฒนา และกลุ่มโรงเรียนที่ 10 มีโรงเรียนในตำบลบึงกอกและตำบลหนองกุลา นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา, โรงเรียนชุมแสงสงคราม และโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี ได้แก่ วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตซอล และกรีฑา .