อบจ.พิษณุโลก ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ่อโพธิ์ ศึกษาดูงานศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต

วันอังคาร, 08 ตุลาคม 2562
อ่าน 136 ครั้ง
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางเทียมตา พรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร พนักงานและนักเรียนผู้สูงอายุของศูนย์รักรวมใจผู้สูงวัยตำบลบ่อโพธิ์ จำนวน 90 คน มาศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.