อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 1 “ทับวิทย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 1 “ทับวิทย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมานัส ผิวพรรณ์ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาสนใจการเล่นกีฬา รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา โรงเรียนวัดหนองมะคัง โรงเรียนวัดทับยายเชียง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดหอกลอง ซึ่งแบ่งประเภทของกีฬาที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล .
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562